معبد وات یانسانگ وارارام پاتایا تایلند

معبد وات یانسانگ وارارام یکی از جاذبه های گردشگری تایلند میباشد. معماری این معبد الهام گرفته از معماری ژاپن , چین , هند , سوییس و ... است و مرکزی بسیار عالی برای انجام عمل مدیتیشن است. در کنار این معبد یکی موزه که شامل آثار هنری با ارزش و آنتیک کشور چین است به نام موزه ی ویهان سیان این موزه نیز مانند معبد وات یانسانگ وارارام یکی از جاذبه های گردشگری است که بازدید کنندگان تور تایلند را به خود جذب میکند. برای بازدید از از معبد نیز باید حتما شانه هایشان پوشیده باشد و دامن و یا شلوار بلند بر تن داشته باشند بازدید کنندگان.

-وات-یانسانگ-وارارام-پاتایا-تایلند-4.gif

-وات-یانسانگ-وارارام-پاتایا-تایلند-1.gif

-وات-یانسانگ-وارارام-پاتایا-تایلند-2.gif

-وات-یانسانگ-وارارام-پاتایا-تایلند.gif

-وات-یانسانگ-وارارام-پاتایا-تایلند-3.gif