رستوران بلوچ :

_بلوچ.jpg

رستوران بلوچ یکی از موفق ترین و بهترین رستوران های هندی در پوکت می باشد که غذای تایلندی و هندی را به مراجعین خود ارائه می کند. دکوراسیون داخلی این رستوران به سبک هندی می باشد. این رستوران دکوراسیون خاصی دارد.وجود کارکنان تایلندی و غذای هندی در کنار هم یک نکته جالب در این رستوران میباشد. اما مسافرین تورتایلند نباید نگران باشند چون مشکلی در سرویس دهی و ارائه خدمات بوجود نخواهد آمد و به تمام نیازهای مسافرین در این رستوران توجه می شود.

_بلوچ11.jpg

_بلوچ2.jpg

_بلوچ3.jpg