تور تایلند تیر 95 تاریخ شروع تور 26 تاریخ پایان تور 1 مرداد هتل لمردین سامویی 

images.jpg

تاريخ ارسال پكيج  نرخ تور تایلند تیر 95     : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل لمردین سامویی

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت                  :    تماس با 41954-021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :     41954 - 021

نرخ تور تایلند تیر 95  تاریخ 25 به 31 تیر هتل گلدن بیچ پاتایا تایلند

_بیچ1.jpg

تاريخ ارسال پكيج نرخ تور تایلند تیر 95    : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :   هتل گلدن بیچ پاتایا تایلند

هواپيمايي                      :      ماهان

پايه قيمت                 :     تماس با  41954 - 021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      41954 - 021

نرخ تور تایلند تیر 95 تاریخ رفت 24  تاریخ برگشت 30 تیر هتل تاوانا رامادا

images.jpg

تاريخ ارسال پكيج  نرخ تور تایلند تیر 95       : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل تاوانا رامادا

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت                    :     تماس با 41954- 021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :     41954- 021

 تور تایلند تیر 95 تاریخ شروع تور 23 تاریخ پایان تور 29 تیر هتل آماری آتریوم تایلند

121315405-pataya3.jpg

تاريخ ارسال پكيج نرخ تور تایلند تیر 95    : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل آماری آتریوم 

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت                    :      تماس با 41954- 021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      41954- 021

نرخ  تور تایلند تیر 95 تاریخ شروع تور 22 تاریخ پایان تور 28 تیر هتل آسیا پاتایا تایلند

.jpg

تاريخ ارسال پكيج  نرخ تور تایلند تیر 95    : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :   هتل آسیا پاتایا تایلند

هواپيمايي                      :      ماهان

پايه قيمت                  :     تماس با 41954-021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      41954 - 021

نرخ تور تایلند تیر 95 تاریخ 25 به 31 تیر هتل کریستال پالاس پاتایا

download_2.jpg

تاريخ ارسال پكيج تور تایلند تیر 95       : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :   هتل کریستال پالاس پاتایا

هواپيمايي                      :      عمان ایر

پايه قيمت از                   :     تماس با  41954 - 021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :     41954 - 021

نرخ تور تایلند تیر 95 تاریخ رفت 24 تاریخ برگشت 30 تیر هتل شرایتون پاتایا تایلند

_شرایتون.jpg

تاريخ ارسال پكيج  نرخ تور تایلند تیر 95      : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :   هتل شرایتون پاتایا تایلند

هواپيمايي                      :      عمان ایر

پايه قيمت از                   :  تماس با 41954-021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      41954 - 021

نرخ  تور تایلند تیر 95 تاریخ شروع تور 23 تاریخ پایان تور 29 تیر هتل آسیا پاتایا تایلند

.jpg

تاريخ ارسال پكيج  نرخ تور تایلند تیر 95    : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :   هتل آسیا پاتایا تایلند

هواپيمايي                      :      ماهان

پايه قيمت                  :     تماس با 41954-021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      41954 - 021

قیمت تور تایلند تیر 95 تاریخ شروع تور 22 تاریخ پایان تور 28 تیر هتل آماری آتریوم تایلند

121315405-pataya3.jpg

تاريخ ارسال پكيج نرخ تور تایلند تیر 95    : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل آماری آتریوم 

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت                    :      تماس با 41954- 021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      41954- 021

تور تایلند تیر 95 تاریخ رفت 21  تاریخ برگشت 27 تیر هتل تاوانا رامادا

images.jpg

تاريخ ارسال پكيج  نرخ تور تایلند تیر 95       : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل تاوانا رامادا

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت                    :     تماس با 41954- 021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :     41954- 021

قیمت تور تایلند تیر 95 تاریخ شرو ع تور 20 تاریخ پایان تور 26 تیر هتل دوآنجیت پوکت تایلند

121315405-pataya3.jpg

تاريخ ارسال پكيج  تور تایلند تیر 95       :  تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل دوآنجیت پوکت تایلند

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت                   :     تماس با 41954-021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :     41954 - 021

نرخ تور تایلند تیر 95 تاریخ رفت 19 تاریخ برگشت 25 تیر هتل شرایتون پاتایا تایلند

_شرایتون.jpg

تاريخ ارسال پكيج  تور تایلند تیر 95    : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :   هتل شرایتون پاتایا تایلند

هواپيمايي                      :      عمان ایر

پايه قيمت از                   :  تماس با 41954-021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      41954 - 021

نرخ  تور تایلند تیر 95 تاریخ شروع تور 18 تاریخ پایان تور 24 تیر هتل آسیا پاتایا تایلند

.jpg

تاريخ ارسال پكيج  تور تایلند تیر 95    : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :   هتل آسیا پاتایا تایلند

هواپيمايي                      :      ماهان

پايه قيمت                  :     تماس با 41954-021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      41954 - 021

نرخ تور تایلند تیر 95  تاریخ 16 به 22 تیر هتل گلدن بیچ پاتایا تایلند

_بیچ1.jpg

تاريخ ارسال پكيج  تور تایلند تیر 95      : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :   هتل گلدن بیچ پاتایا تایلند

هواپيمايي                      :      ماهان

پايه قيمت                 :     تماس با 41954- 021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :     41954- 021

تور تایلند تیر 95 تاریخ 15 به 21 تیر هتل نورابوری ریزورت سامویی تایلند

images.jpg

تاريخ ارسال پكيج  تور تایلند تیر 95 :  تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          : هتل نورابوری ریزورت سامویی تایلند

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت از                   :     تماس با 41954-021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      41954 - 021

تور تایلند تیر 95 تاریخ شروع تور 10 تاریخ پایان تور 16 تیر هتل لمردین سامویی 

images.jpg

تاريخ ارسال پكيج  نرخ تور تایلند تیر 95     : بهار 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل لمردین سامویی

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت                  :    تماس با 41954-021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :     41954 - 021

نرخ تور تایلند تیر 95  تاریخ 9 به 15 تیر هتل گلدن بیچ پاتایا تایلند

_بیچ1.jpg

تاريخ ارسال پكيج نرخ تور تایلند تیر 95    : بهار 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :   هتل گلدن بیچ پاتایا تایلند

هواپيمايي                      :      ماهان

پايه قيمت                 :     تماس با  41954 - 021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      41954 - 021

تور تایلند تیر 95 تاریخ رفت 11  تاریخ برگشت 17 تیر هتل تاوانا رامادا

images.jpg

تاريخ ارسال پكيج  نرخ تور تایلند تیر 95       : بهار 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل تاوانا رامادا

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت                    :     تماس با 41954- 021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :     41954- 021

قیمت تور تایلند تیر 95 تاریخ شروع تور 12 تاریخ پایان تور 18 تیر هتل آماری آتریوم تایلند

121315405-pataya3.jpg

تاريخ ارسال پكيج نرخ تور تایلند تیر 95    : بهار 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل آماری آتریوم 

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت                    :      تماس با 41954- 021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      41954- 021

نرخ  تور تایلند تیر 95 تاریخ شروع تور 13 تاریخ پایان تور 19 تیر هتل آسیا پاتایا تایلند

.jpg

تاريخ ارسال پكيج  نرخ تور تایلند تیر 95    : بهار 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :   هتل آسیا پاتایا تایلند

هواپيمايي                      :      ماهان

پايه قيمت                  :     تماس با 41954-021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      41954 - 021

نرخ تور تایلند تیر 95 تاریخ رفت 14 تاریخ برگشت 20 تیر هتل شرایتون پاتایا تایلند

_شرایتون.jpg

تاريخ ارسال پكيج  نرخ تور تایلند تیر 95      : بهار 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :   هتل شرایتون پاتایا تایلند

هواپيمايي                      :      عمان ایر

پايه قيمت از                   :  تماس با 41954-021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      41954 - 021

نرخ تور تایلند تیر 95 تاریخ 17 به 23 تیر هتل کریستال پالاس پاتایا

download_2.jpg

تاريخ ارسال پكيج تور تایلند تیر 95       : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :   هتل کریستال پالاس پاتایا

هواپيمايي                      :      عمان ایر

پايه قيمت از                   :     تماس با  41954 - 021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :     41954 - 021

تور تایلند تیر 95 تاریخ رفت 15 تاریخ برگشت 21 تیر هتل دوسیت لاگونا

_آماری_واتر_گیت1.jpg

تاريخ ارسال پكيج  تور تایلند تیر 95     : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل دوسیت لاگونا

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت                   :    تماس با 41954-021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :       41954 - 021

قیمت تور تایلند تیر 95 تاریخ شرو ع تور 14 تاریخ پایان تور 20 تیر هتل دوآنجیت پوکت تایلند

121315405-pataya3.jpg

تاريخ ارسال پكيج  تور تایلند تیر 95       :  تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل دوآنجیت پوکت تایلند

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت                   :     تماس با 41954-021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :     41954 - 021

نرخ تور تایلند تیر95 تاریخ رفت 13 تاریخ برگشت 19 تیر هتل شرایتون پاتایا تایلند

_شرایتون.jpg

تاريخ ارسال پكيج  تور تایلند تیر 95      : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :   هتل شرایتون پاتایا تایلند

هواپيمايي                      :      عمان ایر

پايه قيمت از                   :  تماس با 41954-021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      41954 - 021

نرخ  تور تایلند تیر 95 تاریخ شروع تور 12 تاریخ پایان تور 18 تیر هتل آسیا پاتایا تایلند

.jpg

تاريخ ارسال پكيج  تور تایلند تیر 95    : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :   هتل آسیا پاتایا تایلند

هواپيمايي                      :      ماهان

پايه قيمت                  :     تماس با 41954-021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      41954 - 021

تور تایلند تیر 95 تاریخ  شروع تور 11 تاریخ پایان تور 17 تیر هتل ای رزیدنس سیلوم بانکوک تایلند

images.jpg

تاريخ ارسال پكيج   تور تایلند تیر 95  : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل ای رزیدنس سیلوم بانکوک تایلند

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت از                   :      تماس با 41954- 021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :     41954- 021

تور تایلند تیر 95 تاریخ 10 به 16 تیر هتل نورابوری ریزورت سامویی تایلند

images.jpg

تاريخ ارسال پكيج  تور تایلند تیر 95 :  تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          : هتل نورابوری ریزورت سامویی تایلند

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت از                   :     تماس با 41954-021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      41954 - 021

تور تایلند تیر 95 تاریخ شروع تور 9 تاریخ پایان تور 15 تیر هتل لمردین سامویی 

images.jpg

تاريخ ارسال پكيج تور تایلند تیر 95     : تابستان 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل لمردین سامویی

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت                  :    تماس با 41954-021

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :     41954 - 021

تور تایلند تیر 95 تاریخ  شروع تور 8 تاریخ پایان تور  14 تیر هتل ای رزیدنس سیلوم بانکوک تایلند

images.jpg

تاريخ ارسال پكيج   تور تایلند تیر 95  : بهار 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل ای رزیدنس سیلوم بانکوک تایلند

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت                    :      تماس با 88178815

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :     88178815 - 021

نرخ تور تایلند تیر 95  تاریخ 7 اردیبهشت به 13 تیر هتل گلدن بیچ پاتایا تایلند

_بیچ1.jpg

تاريخ ارسال پكيج  تور تایلند تیر 95       : بهار 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :   هتل گلدن بیچ پاتایا تایلند

هواپيمايي                      :      ماهان

پايه قيمت                 :     تماس با 88178815

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      88178815 - 021

تور تایلند تیر 95 تاریخ رفت 6  تاریخ برگشت 12 تیر هتل تاوانا رامادا

images.jpg

تاريخ ارسال پكيج  تور تایلند تیر 95      : بهار 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل تاوانا رامادا

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت                    :     تماس با 88178815

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      88178815 - 021

تور تایلند تیر 95 تاریخ 5 به 11 تیر هتل آماری واتر گیت بانکوک

_آمارای_واتر_گیت_تایلند.jpg

تاريخ ارسال پكيج  تور تایلند تیر 95      : بهار 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل آماری واترگیت

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت                   :      تماس با 88178815

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      88178815 - 021

قیمت تور تایلند تیر 95 تاریخ رفت 4 تاریخ برگشت 10 تیر هتل رویال پارادایز تایلند

121315405-pataya3.jpg

تاريخ ارسال پكيج   تور تایلند تیر 95     : بهار 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل رویال پارادایز

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت                    :      تماس با 88178815

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      88178815 - 021

نرخ تور تایلند تیر 95 تاریخ رفت 3 تاریخ برگشت 9 تیر  هتل مونتین پاتایا تایلند 

images.jpg

تاريخ ارسال پكيج   تور تایلند تیر 95      : بهار 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل مونتین پاتایا

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت از                   :     تماس با 88178815

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      88178815 - 021

قیمت تور تایلند تیر 95  تاریخ 2 به 8 تیر هتل آیبیس پوکت تایلند

images.jpg

تاريخ ارسال پكيج  تور تایلند تیر 95     :  بهار 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل آماری آتریوم تایلند

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت از                   :      تماس با 88178815

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      88178815 - 021

تور تایلند تیر 95 تاریخ رفت 1 تاریخ برگشت 7 تیر هتل شرایتون پاتایا تایلند

_شرایتون.jpg

تاريخ ارسال پكيج  تور تایلند تیر 95      : بهار 95

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :   هتل شرایتون پاتایا تایلند

هواپيمايي                      :      عمان ایر

پايه قيمت از                   :     تماس با 88178815

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      88178815 - 021

مجسمه بودای زمردین در معبد وات پراکائو تایلند :

_بودای_زمردین1.jpg

این مجسمه نشسته بودا ( درحال مدیتیشن ) از یشم سبز ساخته شده و با  لباسی از طلا تزئین شده  است و حدود 45 سانتیمتر بلندی داردمجسمه بودای زمردی در معبد وات پراکائو  ( Wat Phra Kaew ) در مجموعه گرند پالاس ( Grand Palace ) واقع است.بودای زمردین مقدس ترین مجسمه بودا در کشور تایلند است و معبد آن در محوطه کاخ پادشاهی در شهر بانکوک واقع شده است. بودای زمردین از تاریخچه ای طولانی برخوردار است:بر اساس افسانه ها، این بودا سال ۴۳ قبل از میلاد در هند ساخته شده و پس از ۳۰۰ سال برای در امان ماندن ازجنگ داخلی به سریلانکا برده شد. پس از آن شاه برمه، فرستاده ای را برای بازگرداندن آن به سیلان فرستاد اما کشتی حامل آن گرفتار طوفان شد و درکامبوج لنگر انداخت. در سال های بعد پس از گذر از لائوس، به ایالت چیانگ رای در شمال تایلند رسید. در آن زمان حکمران چیانگ رای آن را مخفی کرد ولی در سال ۱۴۳۴ به علت برخورد صاعقه به معبد، این بودا کشف شد. سپس به شهر چیانگ مای برده شد و تا سال ۱۵۵۲ در آنجا ماند. سرانجام در قرن ۱۸، رامای اول که در آن زمان فرمانده بود، با تصرف بودای زمردین، آن را به ایالت خود آورد و پس از آنکه به پادشاهی رسید، این بودا را در مراسمی با شکوه در سال ۱۷۸۴ به کاخ خود در بانکوک کنونی منتقل کرد.این بودا سه لباس زرین دارد که بر حسب تغییر فصل توسط پادشاه تایلند طی مراسم خاصی تعویض شده و دو لباس دیگر در مجموعه کاخ به نمایش گذاشته می شوند.

_بودای_زمردین_2.jpg

_بودای_زمردین_3.jpg

هتل رویال ارکید بانکوک تایلند :

_رویال_ارکید_بانکوک_تایلند.jpg

_رویال1.jpg

هتل 5 ستاره رويال اركيد در کنار "رودخانه پادشاهان" با منظره ايي باشکوه از اين رودخانه و بازارهاي شناور اين رودخانه بنا شده است . اين هتل بعنوان يكي از بهترين اقامتگاههاي بانكوك شناخته شده است.از هتل رویال ارکید بانکوک تایلندپیاده تا مرکز خرید حدود 5 دقیقه فاصله وجود دارد . تمامي 740 اتاقهتل رویال ارکید بانکوک تایلندروبروی مناظر زيباي رودخانه و شهر استهتل رویال ارکید بانکوک تایلنددادای امكانات درجه يك مانند تهويه مطبوع، تلويزيون ماهواره ايي، چايساز، ميني بار،  مركز سلامت و آبگرم، زمين تنيس، سونا و جاكوزي,صندوق امانات و بسياري از امكانات ديگر است.

_رویال_ارکید2.jpg

_رویال_ارکید3.jpg

_رویال_ارکید4.jpg

معبد بودای خوابیده تایلند :

_بودای_خوابیده_3.jpg

معبد بودای خوابیده (Wat Pho) یکی از قدیمی ترین و جذاب ترین معبدهای تایلند در شهر پاتایا می باشد که ترکیبی از تاریخ و علم پزشکی سنتی تایلند می باشد. این معبد زیبا مرکزی برای مدیتیشن و آموزش ماساژ سنتی استفاده می شود. بیشتر از هزار مجسمه بودا در این معبد وجود دارند و بیشتر شهرت آن، به دلیل وجود مجسمه بودای لمیده طلایی ( Gold Reclining Buddha ) به طول چهل و شش متر و ارتفاع پانزده متر میباشد. این معبد در جوار مجموعه گرند پالاس قرار دارد.

_بودای_خوابیده1.jpg

_بودای_خوابیده_2.jpg

مزرعه تمساح تایلند

_تمساح1.jpg

بزرگترین مرکز نگهداری و پرورش تمساح ها در 25 کیلومتری جنوب بانکوک تایلند واقع شده استو در حدود 60.000 تمساح از 28 گونه مختلف را در خود جای داده است. حیوانات دیگری از جمله فیل، میمون، شیر و مار نیز در این مزرعه وجود دارند . موزه دایناسورها هم که شامل گونه های متنوع دایناسورها و اسکلت های آنها است در این مکان واقع شده است. هر روزه نمایش های متنوعی همچون کشتی با تمساح ها و حرکات آکروباتیک فیل ها در این مکان اجرا می شود.به مسافران تور تایلند پیشنهاد می کنیم دیدن این مزرعه هیجان انگیز و جالب را ازدست ندهند.

_تمساح_3.jpg

_تمساح_2.jpg

هتل تارا پاتونگ پوکت تایلند :

_تارا_پاتونگ_پوکت_تایلند1.jpg

هتل تارا پاتونگ پوکت تایلند 3 ستاره در جزیره پوکت تایلند قرار دارد. این هتل 5 دقیقه پیاده تا ساحل پاتونگ فاصله دارد.  هتل تارا پاتونگ پوکت تایلنداز موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی برخوردار است. هتل تارا پاتونگ پوکت تایلندداراي 113 اتاق است. رستورانهتل تارا پاتونگ پوکت تایلند مکان مناسبی برای استراحت و لذت بردن از انواع غذاهای لذیذهتل تارا پاتونگ پوکت تایلندمی باشد.از امکانات این هتل2 استخر فضای باز، یک سالن ورزشی و 2 رستوران که تکمیل کننده ی آن می باشد. مرکز خرید جونگ سایکلون و پارتی های شبانه و پر جنب و جوش خیابان بانگلا همگی 10 دقیقه تا هتل فاصله دارند. مرکز شهر پوکت نیز در فاصله ی 25 دقیقه ای با ماشین قرار گرفته است.اتاق ها همگی دارای سیستم تهویه هوا با منظره ای از باغ یا استخر، ماهواره، تلویزیون، سیستم صوتی تصویری و یخچال کوچک می باشد.

_تارا_پاتونگ_پوکت_تایلند2.jpg

_تارا_پاتونگ_پوکت_تایلند3.jpg

هتل دستینیشن پاتونگ پوکت تایلند

_دستینیشن_پاتونگ_پوکت_تایلند.jpg

هتل دستینیشن پاتونگ پوکت تایلند از هتل های 4 ستاره خوب جزیره پوکت میباشد.  مراکز خرید و تجاری به هتل دستینیشن پاتونگ پوکت تایلندبسیار نزدیک است . برای اتاقها و سوئیت ها از تخت خوابهای بسیار نرم استفاده شده است . اتاقها دارای حمام خانگی , سشوار , چای ساز و قهوه ساز , سیستم تهویه مطبوع , صندوق امانات و تلویزیون با شبکه های ماهواره ای می باشد . فاصله این هتل تا فرودگاه بین المللی پوکت 40 کیلومتر می باشد.این هتل برنامه های تفریحی برای میهمانان و مسافران تور تایلند خود تدارک دیده است.

2.jpg

_دستینیشن4.jpg

مجموعه کاخ پادشاهی تایلند

_پادشاهی_تایلند1.jpg

_پادشاهی_2.jpg
در ساحل غربی رودخانهبانکوک کاخ پادشاهی به همراه معبد بودای زمردین داخل دیواری 1900 متری بنا شده است که ساختمانهای متعدی در این محوطه بنا شده اند . 
مجموعه کاخ پادشاهی تایلند Grand Palace  یکی از دیدنی های بانکوک به حساب می آید . این مجموعه از ساختمان های مجلل که محل زندگی و سکونت پادشاهان تایلند از اواخر قرن 18 تا اواسط قرن 20 بوده است تشکیل شده.این کاخ سلطنتی همه روزه گردشگران سفر تایلند را پذیراست واین کاخ از اواخر قرن 18 تا اواسط قرن 20 محل سکونت پادشاهان بوده و به مرور زمان مساحتش از 510 کیلومتر به 600 کیلومتر رسیده است.

_پادشاهی_3.jpg

_پادشاهی_4.jpg


 

هتل سنتارا کارون بیچ پوکت تایلند

_سنتارا_کارون_بیچ_پوکت_تایلند.jpg

هتل سنتارا کارون بیچ پوکت تایلند 4 ستاره در جزیره پوکت تایلند قرار دارداین هتل تنها 3 دقیقه پیاده با ساحل فاصله دارد. 4 ساختمان اقامتی

جداگانه با 3 استخر در فضای باز و 6 رستوران از امکانات قابل توجه آن می باشند. پارکینگ رایگان نیز در دسترس است.اتاق های این هتل به

سبک تایلندی آراسته شده اند و همگی دارای تلویزیون، ماهواره، یخچال و چای/قهوه ساز می باشند.

_سنتارا_کارون1.jpg

_سنتارا_کارون2.jpg

میهمانان تور تایلند میتوانند از ماساژهایمرکز آب گرم Cenvaree لذت برده و یا در ورزشگاه هتل به ورزش بپردازند. فعالیت هایی از قبیل پرش آزاد،

اتومیبل رانی نیز با هماهنگی قبلیامکان پذیر میباشند. از دیگر امکانات رفاهی هتل میتوان به زمینهای تنیس و مرکز تفریحی کودکان اشاره

کرد.رستوران Lotus، با سرو بوفه صبحانهو ناهار و شام از روی منو از میهمانان پذیرایی میکند. صرف غذای مختصر در رستوران کنار استخر Azure

به میهمانان تور تایلند توصیه میشود. سهتریای Tropix، Lagoon و تراسها نیز که هر یک در کنار یکی از سه استخر هتل قرار گرفته اند.هتل 45

دقیقه با ماشین تا فرودگاه بین المللی فوکت و 15 دقیقه تا مرکز شهر آن فاصله دارد.

_سنتارا_کارون3.jpg

_سنتارا_کارون4.jpg

_سنتارا_کارون_5.jpg


هتل نورابوری ریزورت سامویی تایلند :

 

_نورابوری_ریزورت_سامویی_تایلند1.jpg

 

هتل نورابوری ریزورت سامویی تایلندیک هتل 5 ستاره در سامویی تایلند میباشد که دارای 144 اتاق برای پذیرایی از مهمانان و توریستان میباشد. امکانات این هتل شامل رستوران و بار ، پارکینگ ، لاندری ، کافی شاپ ، ترانسفر فرودگاهی ، گشت درون شهری و برون شهری ، پرستار کودک و محل نگهداری کودکان و همچنین امکانات ورزشی این هتل اتاق بخار و میز بیلیار  از دیگر امکانات این هتل تلویزیون ال سی دی, ماهواره, تلفن, مینی بار, حمام , سشوار, یخچال, سیستم تهویه مطبوع, روم سرویس 24 ساعته, گاو صندوق و صندوق امانات میتوان اشاره کرد.این هتل مجلل دارای استخر در فضای باز و سرویس اینترنت بی سیم هستند. اتاق های هتل به سبک تایلندی طراحی شده اند و دارای تلویزیون هستند. این هتل دارای کارکنانی خونگرم می باشد که به گرمی از میهمانان تور تایلند استقبال می کنند. در رستوران هتل انواع غذاهای غربی و دریایی سرو می شود. این هتل دارای امکانات تفرحی برای استفاده میهمانان هم می باشد. مرکز خرید Chewang سه کیلومتر تا این هتل فاصله دارد. کارکنان این هتل به زبان های تایلندی، فیلیپینی و انگلیسی صحبت می کنند.

_نورابوری2.jpg

_نورابوری_3.jpg

_نورابوری4.jpg

باغ رز تایلند 

_رز1.jpg

باغ رز ( Rose Garden ) با مساحتی حدود 75 کیلومتر مربع در 32 کیلومتری غرب بانکوک واقع شده است و توسط دریاچه ای زیبا احاطه شده است. در این باغ نمایش های جذابی همچون رقص محلی تایلندی، بوکس تایلندی، شمشیربازی و شوی فیل ها اجرا می شود که گردشگران تور تایلند میتوانند برای تماشا به این باغ زیبا بروند.

_رز_4.jpg

_رز_3.jpg

_رز_2.jpg

 


 

هتل آیبیس ریور ساید بانکوک تایلند :

_آیبیس_ریور_ساید_بانکوک_تایلند_1.jpg

این هتل از لحاظ موقعیت در جنوب غربي بانكوك ،در كنار رودخانه "Chaopraya" واقع شده است و فاصله آن تا ایستگاه مترو 10 دقیقه میباشد . از این هتل تا ایستگاه مترو دارای سرویس رایگان میباشد. این هتل داراي امکاناتی چون استخر روباز ،خشكشويي و اينترنت مي باشد. اتاق ها این هتل داراي تلويزيون LCD ،سشوار و يخچال برای رفاه حال مسافران تور تایلند میباشد. رستوران هتل با غذاهاي تايلندي و ساندويچ  پذيراي ميهمانان است. فاصله این هتل تا فرودگاه 30 دقیقه میباشد . همچنین جاذبه های گردشگری زیادی در اطراف این هتل قرار دارند. فاصله این هتل به مراکز خرید نیز نزدیک است .

_آیبیس_2.jpg

_آیبیس_3.jpg

_آیبیس_4.jpg


 

هتل ویستا (پاتایا-تایلند)

_ویستا_1.jpg

_ویستا_2.jpg
 هتل ویستا یکی از هتل های 4 ستاره تایلند می باشد که در مرکز پاتایا جای گرفته و تنها 100 متر با ساحل اصلی پاتایا فاصله دارد. یک استخر با آب شور و اتاق هایی مخصوص افراد غیرسیگاری برای آن تعبیه شده است.اتاق ها دکوراسیونی مدرن با رنگ های گرم دارند و بالکن خصوصی برای تمام آنها در نظر گرفته شده است. وای فای رایگان، تلویزیون صفحه تخت و حمام خصوصی با دوش و حمام در تمام اتاق ها وجود دارد. امکانات تفریحی مانند استخر ، ماساژ ، استخر روباز ، مرکز سلامت و آبگرم و همچنین دارای اتاق های ویژه ، اتاق و امکانات برای معلولین و اتاقهای VIP میباشد . امکانات ورزشی این هتل شامل مرکز بدنسازی ، کرایه دوچرخه است . دیگر امکاناتی که برای رفاه مسافران تور تایلند در نظر گرفته شده شامل خدمات ، خانه داری ، امکانات جلسه و ضیافت ، ترانسفر فرودگاه ، لباسشویی ، خشکشویی ، فروشگاه هدایا و سوغات ، کرایه ماشین ، خدمات تورها و فکس و کپی میباشد.

_ویستا_3.jpg

_ویستا_4.jpg

_ویستا_5.jpg


 

 

هتل دوآنجیت پوکت تایلند :

_دوآنجیت_پوکت_تایلند1.jpg

هتل دوآنجیت پوکت تایلنددر ناحیه آب گرم دوانجیت و در زمینی به وسعت 15 هکتار مملو از باغات سرسبز استوایی و در ساحل غربی پوکت قرار گرفته است. این هتل در جنوب ساحل پاتونگ و در فاصله ی 200 متری از دریا واقع شده که می توانید طی 5 دقیقه به ساحل برسید. این هتل خدمات رفاهی و تفریحی را  برای میهمانان و مسافران تور تایلند خود تدارک دیده است . استخر فضای باز و 2 رستوران با یک سالن ورزشی از امکانات تکمیلی آن می باشند.اتاقهای هتل دوآنجیت پوکت تایلند دارای دکوراسیون چوبی تیره رنگ و تجهیزاتی مانند: اینترنت بیسیم می باشند. میهمانان و مسافران تور تایلند می توانند با شنا در استخر،صرف  نوشیدنی خنک یا در ماساژ مرکز آب گرم رفع خستگی نمایند و استراحت کنند. میهمانان عزیزی که علاقمند به تفریحات آبی، در زمانی کوتاه می توانند پیاده روی کنند و به ساحل برسند.

_دوآنجیت_پ.کت_تایلند3.jpg

_دوآنجت_پوکت_تایلند2.jpg

 


هتل دوسیت  لاگونا پوکت (تایلند)

_دوسیت_لاگونا_پوکت_1.jpg

هتل دوسیت  لاگونا پوکت که در امتداد خلیج بنگ تائو واقع شده و در میان انبوه درختهای استوایی و در مجاور دریای نیلگون  آندامان بنا شده است.هتل دوسیت لاگونا پوکت تایلند تا فرودگاه بین المللی پوکت فقط 20 دقیقه فاصله دارد .از برتریهای این هتل 5 ستاره و مجلل نزدیکی به ساحل و مرکز شهر است به گونه ای که تا ساحل پاتونگ 30 دقیقه و تا مرکز پوکت نیز پیاده 30 دقیقه فاصله دارد . بسیاری از تفریحات ساحلی و ورزش های آبی و خدمات به روز در کنار تاپ ترین سرویس دهی در این هتل رویایی به بهترین شکل ممکن ، به گردشگران تور پوکت ارائه می گردد . هدف کادر هتل دوسیت تانی لاگونا پوکت جلب رضایت گردشگران تور تایلند و تور پوکت است.

3_هتل_دوسیت_لاگونا.jpg

_دوسیت_لاگونا_پوکت_2.jpg

امکانات هتل دوسیت لاگونا پوکت (تایلند) :

اینترنت رایگان در محیط اداری، دسترسی رایگان به زمین گلف با هجده گودال،مرکز آب گرم ،استخر ، یک باغ, یک رستوران، یک کلیسای کوچک است .اکثر 254 اتاق هتل دوسیت لاگونا پوکت تایلندبا رنگهای انرژی بخش رنگ و روشن رنگ آمیزی شده است ، اتاقهای هتل دوسیت لاگونا پوکت تایلند دارای سیستم تهویه مطبوع، مبلمان چوبی زیبای تایلندی و خراطی شده و شیک ،  تراس مخصوص نزدیک به ساحل پر نخل نارگیل و دریای آندامان می باشند.

_دوسیت_لاگونا_پوکت_4.jpg

_دوسیت_لاگونا_پوکت_6.jpg

_دوسیت_لاگونا_پوکت_تایلند5.jpg

 


 

آکواریوم پوکت تایلند:

_پوکت_1.jpg

_پوکت_3.jpg

آکواریوم پوکت تایلند در جنوبی ترین نقطه دماغه پانوادر 10 كيلومتري جنوب پوكت قرار دارد و از مهمترینجاذبه های تایلند است.که شامل مجموعه ايکامل و بزرگ از ماهي هاي استوايي و لاك پشت هاي دريايي و مابقی جانداران دريايي میباشد را به نمايش گذاشته است.در این آکواریوم که

ازبهترینجاذبه های گردشگری پوکتاست بیش از 150 گونه جانوری مشاهده میشود که از زیستگاههای آب شیرین و بیشتر آنها گونه های محلی

از گونه های مشهور جهانی است که توسط خلیج ها و جزیره های مهیجدریای آندامان و خلیج تایلنداحاطه شده است.این آکواریوم بخشی از مرکز

زیست شناسی دریایی ام بی سی پوکت شده است.

_پوکت_4.jpg

_پوکت_5.jpg


 

هتل آی رزیدنس سیلوم بانکوک (تایلند) :

_ای_رزیدنس_1.jpg

_ای_رزیدنس_2.jpg

هتل آی رزیدنس سیلوم بانکوک (تایلند) در نزدیکی ایستگاه قطار بی تی اس و مابین مناطق سیلوم و سترن واقع شده است.اگر قصدپیاده روی به سمت فروشگاه LA LAI SAP MARKET را از هتل داشته باشید فقط 3 دقیقه طول میکشد تا به آنجا برسید , همچنین این هتل با فرودگاه بین المللی SUVARNABHUMI 30 کیلومتر میباشد.هتل ای رزیدنس سیلوم بانکوک تایلندنزدیک جاذبه های گردشگری از جمله "Royal Palace" ، بودای طلایی ، بودای خوابیده ، بودای یشمی قرار دارد و برای گردش و دیدن شهر در نقطه مناسب قرار دارد .مسافرین تور تایلند  با رفتن به هتل ای رزیدنس سیلوم به طراحی های ویژه این هتل بسیار شیک که شامل استخر بی نهایت خیره کننده  و رستوران واقع شده در پشت بام این هتل میباشد پی خواهند برد.دیگر امکاناتهتل ای رزیدنس سیلوم بانکوک تایلندشامل استخر روباز ، سالن اسپا و ماساژ ، مرکز بدنسازی را میتوان نام برد.هتل ای رزیدنس سیلوم بانکوک تایلندسه ستاره شامل 113 اتاق مي باشد.

_ای_رزیدنس_3.jpg

_ای_رزیدنس_4.jpg

_ای_رزیدنس_5.jpg

_ای_رزسدنس_6.jpg


هتل تاوانا رامادا بانکوک تایلند:

_رامادا_2.jpg

هتل تاوانا رامادا بانکوک تایلند در جاده Surawongse شهر بانکوک بنا شده است.مسافتهتل تاوانا رامادا بانکوک تایلندتا فرودگاه با ماشین حدود 35 دقیقه است.  فاصلههتل تاوانا رامادا بانکوک تایلندتا ایستگاه ترن هوایی و مترو بسیار کم می باشد. امکاناتهتل تاوانا رامادا بانکوک تایلندشامل استخر روباز ، سونا ، میباشد . از دیگر امکاناتهتل تاوانا رامادا بانکوک تایلند میتوان به ارائه خدمات نگهداری از کودک، اینترنت رایگان، ایستگاه قایق رو، سالن ماساژ ، اتاق ملاقات ،کافی شاپ ،پارکینگ رایگان و استخر آب گرم، گاو صندوق، مینی بار، رستوران هایهتل تاوانا رامادا بانکوک تایلند که انواع غذاهای تایلندی و همچنین بین المللی را سرو می کنند اشاره کرد.

_رامادا_4.jpg

_رامادا_6.jpg

_رامادا_3.jpg

 


 

بازار شناور بانکوک تایلند

بازار شناور بانکوکBangkok Floating Market  در 80 کیلومتری غرب بانکوک واقع شده است. همه روزه از صبح زود تا ظهر، فروشندگان محصولات خود را در قایق های شناور بر روی آب برای فروش عرضه می کنند. این بازار واقع بر کانال شهر بانکوک که هميشه پر از فروشندگان و خريداراني است که حال خريد و فروش محصولات گياهي و سبزي و غذاهاي محلي هستند , از مراکز خرید بانکوک است که برای گردشگران تور تایلند بسیار جذاب است و جزو دیدنی های بانکوک محسوب میشود.در این بازار جذاب تایلند زنان محلي ميوه و سبزيجات خود را در قايقهاي کوچک ميفروشند. شلوغ ترين ساعات کاري 6 تا 11 صبح است . اين کانال آب که در سال 1868 به دستور پادشاه راماي چهارم براي سهولت در سفرهاي آبي بين شهري ساخته شده است.

_شناور_3.jpg

_شناور_2.jpg

_شناور_1.jpg

 


 

هتل آماری واترگیت بانکوک تایلند

هتل آماری واترگیت هتلی پنج ستاره میباشد و در منطقه مدرن و تجاری و بازرگانی شهر بانکوک تایلند واقع شده است. و آمیزه ای از اتاقهای لوکس و مجلل ، رستوران های عالی و امکانات تفریحی متنوع به میهمانان خود ارائه میکند.فروشگاه های Central World و Gaysorn Plazaو Siam Paragon و همچنین فروشگاه های پوشاک و مد Pratunam تنها در چند قدمی هتل قرار دارند و پیاده میتوان به آنجا رسید.

 

_آمارای_واتر_گیت_تایلند.jpg

_آماری_واتر_گیت1.jpg

_آماری_واتر_گیت2.jpg

مسافران تور تایلند میتوانند با بهره مندی از خدمات ماساژ درمانی مرکز Sivara Spa که گویی بهشتی درقلب شهر است؛ دمی را به آرامش سپری کنند و با استحمام در استخر التیام بخش مملو از گلبرگ های گل سرخ و عطراگین سنبل وylang ylang ؛ اضطراب و نگرانی را از خود دور کرده و تجديد قوا كنند. سپس مي توانند به اتاق استراحت بزرگ خود بازگردند و صبح با استشمام عطر صبحانه تازه و خوشمزه از خواب بیدار شوند و روز فوق العاده دیگری را در این شهر فریبنده شروع کنند.

_آماری_واتر_گیت3.jpg

_آماری_واتر_گیت5.jpg

_آماری_واتر_گیت6.jpg

_آماری_واتر_گیت7.jpg


 

هتل آماری آتریوم تایلند:

_آماری_تایلند1.jpg

هتل آماری آتریوم تایلند در کنار خیابان New Petchburi و در 2.5 کیلومتری ایستگاه متروی Phetchaburi مستقر شده است.فاصله این هتل تا ایستگاه مترو بسیار کم می باشد و فاصله آن تا مرکز تجاری و مراکز خرید با مترو حدود 5 دقیقه میباشد .مرکز ملی همایش کوئین سیرکیت ، فقط ده دقیقه با هتل آماری آتریوم بانکوک تایلند فاصله دارد و دسترسی آسانی به مراکز خرید و تجاری دارد . میهمانان و مسافران  تور تایلند می توانند از امکانات ورزشی مرکز تناسب اندام بهره مند بشوند و همچنین از خدمات ماساژ درمانی هم استفاده نمایند.

_آماری_تایلند2.jpg

_آمارای_تایلند3.jpg

امکانات هتل آماری آتریوم بانکوک تایلند:

 سالن بدنسازی ، ماساژ ، استخر و سونا و جکوزی ، زمین تنیس ، پارکینگ ، اینترنت وایرلس ، کلوپ شبانه و رستوران و... می باشد . 

_آماری_تایلند4.jpg

_آماری_تایلند5.jpg

_آماری_تایلند6.jpg


 

هتل آیبیس پوکت تایلند

ibis1.jpg

ibis2.jpg

هتل آیبیس پوکت یکی از هتلهای سه ستاره تایلند می باشد ، در موقعیتی مطلوب و در بخش ساحلی شهر پاتونگ قرار گرفته است. هتل Ibis

Phuket تنها ده دقيقه با آبهاي شفاف ساحل Kata فاصله دارد. و همچنین فاصله اش تا فرودگاه تقریبا 45 دقیقه است. مراکز خرید و رستورانهای زیادی در

نزدیکی این هتل قرار دارد . امکانات این هتل شامل استخر شنای بزرگ ، دوچرخه ،و اتومبیل کرایه میباشد . غداهای رستوران هتل، با سلیقه ی

مسافر درست می شود. اتاقهاي هتل به سبك مدرن تزيين و داراي امكاناتي نظير اينترنت پر سرعت بي سيم،حمام و دستشويي و خدمات 24 ساعته

مي باشد. هتل داراي استخر و ترياي 24 ساعته مي باشد. يك مركز تجاري نيز براي علاقمندان مهيا مي باشد. میتوانید در رستوران از  انواع غذاي

محلي استفاده نماييد.فاصله هتل تا ساحل نیز بسیار کم می باشد. رستوران تایلندی هتل با انواع غذاهای مخصوص خود آماده پذیرایی از میهمانان می

باشند . نوشیدنی ها و خوراکی ها به صورت شبانه روز در اختیار مسافران و میهمانان عزیز تور تایلند در صورت نیاز قرار می گیرد.

ibis3.jpg

ibis4.jpg

ibis5.jpg

ibis6.jpg

 


 

 

تور تایلند تابستان 94 هتل پاتونگ مرلین

121315405-pataya3.jpg

تاريخ ارسال پكيج         : تابستان  1394

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل پاتونگ مرلین

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت از                   :      2,100,000 هزار تومان

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      88452588 - 021

 


تور تایلند تابستان 94 هتل ملنییوم بانکوک

images.jpg

تاريخ ارسال پكيج         : تابستان  1394

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل ملنییوم

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت از                   :      2,300,000  هزار تومان

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      88452588 - 021

 

 


 

تور تایلند تابستان 94 هتل مرلین بیج

121315405-pataya3.jpg

تاريخ ارسال پكيج         : تابستان  1394

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل مرلین بیج

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت از                   :      2,400,000  هزار تومان

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      88452588 - 021

 

 


 

تور تایلند تابستان 94 هتل رامادا

images.jpg

تاريخ ارسال پكيج         : تابستان  1394

مقصد پرواز از                 :     تهران

نام هتل                          :    هتل رامادا

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

پايه قيمت از                   :     1,800,000  هزار تومان

خدمات تور                    :     بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات                     :     پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      88452588 - 021


 

جزیره مرجانی(پاتایا.تایلند) 

یکی از مهم ترین جاذبه های پاتایا جزیره مرجان يا كولان است. این جزیره که با شهر ساحلی پاتایا حدود ۷ کیلومتر فاصله دارد،این جزیره یکی از زیباترین جزایر مرجانی با داشتن سواحل شنی سفید، آب تمیز و مرجان های فراوان است که گردشگران می توانند سوار بر قایق کف شیشه ای مرجان های زیبای آن را مشاهده نمایند. هرروز صبح لنجهایی به طرف آن حرکت کرده و بعداز ظهر بازمی گردند. طی این مسیر با لنج، ۴۵ دقیقه و با قایق موتوری، ۱۵ دقیقه است. محیط این جزیره بسیار آرام، سواحل آن بسیار زیبا و آب های آن دارای مرجان های بی نظیری است.

در اینجا امکان شنا، غواصی، ورزش های آبی مثل اسکی روی آب و موج سواری برای همه وجود دارد و رستوران آن نیز با غذاهای لذیذ دریایی از گردشگران پذیرایی می کند. 

 


 

کشور پادشاهی تایلند در شرق آسیا قرار دارد و از شرق با کامبوج واز غرب با میانمار ،از شمال با لائوس و ار جنوب با کشور مالزی مرز مشترک دارد.تایلند دارای 517 هزیر کیلومتر مربع مساحت و بیش از 69 میلیون نفر جمعیت  است.فلسفه نامگداری این کشور هم از این قرار است که تایلند از دو واژه تای و لند تشکیل شده است که اولی به معنای آزادی و همچنین لبخند است و دومی یعنی لند به معنای سرزمین، بنابر این تایلند سرزمین آزادی با سرزمین لبخند معنی میدهد.
سرزمین باران و آفتاب کشور پادشاهی تایلند در شرق آسیا قرار دارد و از شرق با کامبوج واز غرب با میانمار ،از شمال با لائوس و ار جنوب با کشور مالزی مرز مشترک دارد.تایلند دارای 517 هزیر کیلومتر مربع مساحت و بیش از 69 میلیون نفر جمعیت  است.فلسفه نامگداری این کشور هم از این قرار است که تایلند از دو واژه تای و لند تشکیل شده استکه اولی به معنای آزادی و همچنین لبخند است و دومی یعنی لند به معنای سرزمین، بنابر این تایلند سرزمین آزادی با سرزمین لبخند معنی میدهد
طول پرواز از تهران تا بانكوك حدود 5/6 ساعت مي باشد.
ساعت بانكوك و پاتايا  حدود سه ساعت و نيم جلوتر از تهران مي باشد.
تایلند را اغلب با نام سرزمین لبخند می شناسند زیرا مردم آن تقریبا همیشه در هر موقعیتی لبخند بر لب دارند. در تایلند معمولا با چسباندن دو کف دست به یکدیگر در مقابل سینه، به دیگران سلام می کنند که این حرکت وای Wai نامیده می شود. اگر یک تایلندی در مقابل شما چنین حرکتی کرد، بهتر است که آن را بی پاسخ نگذارید. مردم این کشور همانند بسیاری از فرهنگ های آسیایی، احترام بسیاری برای اجداد خود قایل هستند و در واقع یکی از مهم ترین جنبه های فرهنگ آنهاست به طوری که برای احترام به بزرگترهای خود، در مقابل آنها خم می شوند. افراد مسن تر نیز همیشه در تصمیمات یا مراسم خانوادگی نقش اول را دارند
 
کارت های اعتباری مانند امریکن اکسپرس، دینرز کلاب،‌ مستر کارت و ویزا در تایلند به طور گسترده مورد استفاده هستند.
اگر چه تایلند ، اقیانوس خرید است و از خرید کردن واقعا لذت خواهید برد اما نکاتی هم هست که باید به آنها دقت کنید تا سرتان کلاه نرود مثلا اینکه اگر چه در تایلند اجناس خوب و با کیفیتی برای خرید و سوغاتی وجود دارد اما به همان اندازه هم اجناس تقلبی و بدلی خواهید دید که به راحتی به جای جنس مرغوب و اصلی به مسافران فروخته می شود. نکته مهم دیگر اینکه اجناس در تایلند به صورت بسیار نادر پس گرفته می شود تازه برای این کار باید کاغذ خرید معتبر هم داشته باشید. در باره سوغاتی هم باید بدانید که علاوه بر انواع محصولات چوبی یا کائوچویی ، سنگ های قیمتی ، صنایع دستی دریایی ، پارچه های ابریشمی این کشور را هم می توانید به عنوان سوغات با خودتان به ایران ببرید. همچنین گل های ارکیده زیبایی بسته بندی شده و برای سفر های طولانی مناسب است که هدیه خوبی برای علاقه مندان به گل و گیاه به حساب می آید البته تایلند میوه های عجیب و غریب و خوشمزه ای هم دارد که آوردن آنها به عنوان سوغاتی بسیار مناسب خواهد بود. آوردن آنها برای گردشگرانوجود دارد درباره مجسمه بوداست که در اغلب مواقع باید برای خروج آن باید از مجوز رسمی استفاده کنید

 

پوکت ، جزیره ثروتمند تایلند

 

حدود سال 300 میلادی ، زمانی که بطلمیوس ، جغرافی دان یونانی به وجود پوکت در کتاب هایش اشاره می کرد ف نمی دانست این جزیره چنان برو بیایی پیدا می کند و چنان ثروتمند می شود که چشم هر چه تاجر و سیاح را به خود خیره نگاه می دارد. از آن زمان تاکنون علاوه بر گردشگری که پای جهانگردان زیادی را به این جزیره کوچک باز کرده ، پوکت ، سرشار از منابع غنی نیز هست و یک جزیره به غایت ثروتمند محسوب می شود. البته این جزیره زیبا و سر سبز پیش از میلاد مسیح کشف شده ولی بطلمیوس ، در قرن سوم پس از میلاد به آن اشاره کرده است. به هر حال ، شمال و جنوب پوکت را که نگاه کنید ، تنها آبادانی و سر سبزی را می توانید ببینید. جنگل هایی که سراسر جزیره را پوشانده و کوه هایی که از شمال تا جنوب کشیده شده اند ! اساسا هم نام پوکت از کلمه ای مالزیایی به معنای کوه یا تپه گرفته شده است. وقتی در ارتفاعی مناسب از شهر به ایستید  و از دور به آن نگاه کنید این نامگذاری به نظرتان منطقی تر هم خواهد آمد چرا که این جزیره از دور به شکل کوهی سربلند به نظر می رسد. این شهر که بزرگترین جزیره تایلند و مهم ترین استراحتگاه آسیاست از نخستین نقاطی بود که توانست با طبیعت اعجابرانگیزش ، گردشگران تور تایلند را به خود جلب کند.